18 شعبان

(زمان خواندن: 1 دقیقه)

وفات حسین بن روح نوبختی سومین نایب خاص امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

در هیجدهم شعبان سال 326 هـ .ق حسین بن روح ، سومین نایب خاص امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در دوران غیبت صغری در شهر بغداد وفات یافت و در همانجا به خاك سپرده شد. وی از نظر عقل و بینش و تقوا و فضیلت نزد عموم فرقه‌های مختلف مذهبی مشهور بود ‌و در زمان نایب دوم امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، ‌محمد بن عثمان، از جانب وی متصدی پاره‌ای از امور بود. حسین بن روح حدود 21 سال نیابت داشت و قبل از وفات خود مامور شد تا علی بن محمد سمری را به عنوان نایب امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بعد از خود معرفی كند.